26 Ekim 2021 TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
 • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 351.152
 • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 27.663
 • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 232
 • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 30.824
Ekonomi Uncategorized

ÇİFÇİLERİMİZİN BORÇ YAPILANDIRMASI

Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete‘de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile ilgili kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vergi, prim, idari para cezaları ve birçok alanda..

ÇİFÇİLERİMİZİN BORÇ YAPILANDIRMASI

Çiftçilere Borç Yapılandırması Erteleme Şartları

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete‘de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile ilgili kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre vergi, prim, idari para cezaları ve birçok alanda devlet borçları yeniden yapılandırılacak.
Bu kanuna Tarımsal krediler de dahil edildi ve tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılması netleşti.
ÇİFTÇİLERE MÜJDE! TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLAR 5 YIL VADELİ YAPILANDIRILACAK
Çiftçilere Yeni bir yapılandırma müjdesi daha geldi.
Devlete olan borçların Yapılandırması ile kapsam genişletilerek yasaya Tarım kredi borçları da eklendi.
Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması genelgesi kapsamında Tarım kredi kooperatiflerinden tarımsal kredi kullanan çiftçilerin müeccel hale gelmiş tarımsal kredi borçları da 5 yıl vadeli olarak yapılandırılacağı açıklandı.
Böylece çiftçilerin borçları ile ilgili düzenleme TBMM’ye 43. madde olarak eklenen kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen önergeler ile 51 maddeye çıktı.
Bu tekliflerin ilk 10 maddesi kabul edildi.
Torba yasada yeni genişletilen kapsam ile 2021 yılından önce kullandırılan Tarım Kredi borçları, 5 yıl vade ile yapılandırılacak ve ödemeler 2021 yılı Kasım ayında başlayarak 5 eşit taksit ile ödenecek.
İlk taksitler 2021 yılında başlayacak ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 5 eşit taksit ile ödenecektir.
2 ay içinde başvuruda bulunanların, bunların ödenmeyen kısımlarına %3 faiz uygulanarak yapılandırması yapılacak, gecikmeden doğan faizler silinecek,
Bunun yanında Orköy Orman köylülerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullandırılan tarımsal krediler de yapılandırılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 7256 Sayılı Kanun (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması) Hakkında Duyuru yayınlandı.
”Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” ve “Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği (30 Nisan 1990 tarih ve 20504 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan)” hükümlerine göre Bakanlığın kaynaklarından kullandırılan kredilerin 17/11/2020 tarihi itibariyle muaccel hale gelip Bakanlıkça muacceli yet oluru (tahsil oluru) alınmış olan veya muacceli yet oluru (tahsil oluru) alınması gereken kooperatif ve ortakları ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen
Bakanlığa ait alacakların yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesini kapsamaktadır.
Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular veya borçla ilgililer; 31/01/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat edecektir.
Taksitlendirme sözleşmeleri; sistem üzerinden düzenlenecektir.
Sözleşmelerin düzenlenme tarihi 30/06/2021 tarihini geçmeyecek şekilde hazırlanarak,
En geç 1. Taksitin ödeme tarihi olan Kasım 2021’e kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
İl Müdürlüklerine müracaat kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılır.
Toplam muacceli yete esas bakiye anaparaya ödenmeyen ilk taksitin vadesinin bir yıl öncesi başlangıç tarihi kabul edilerek 17/11/2020 tarihine kadar % 3 faiz oranına göre hesaplanacaktır.
Örneğin;
Kooperatif veya ortaklarına kullandırılan krediye 30.06.2007 tarihinde erteleme yapıldığı durumda, 30.06.2007 vadeli taksit ödenmemiş olacaktır.
30.06.2008 tarihinde ödenmesi gerekirken üç aylık bekleme süresinin sonunda yani 30.09.2008 tarihinde ödenmemiş ise borç muaccel hale gelmiştir.
Bu durumda 30.09.2008 tarihindeki bakiye anaparaya 30.06.2006 tarihinden itibaren 17/11/2020 tarihine kadar % 3 faiz uygulanacaktır.
Taksitlendirmeye esas toplam borç tutarı = ((muaccel olan bakiye anapara + ödenmeyen ilk taksitin vadesinin başlangıç tarihinden 17/11/2020 tarihine kadar % 3 faiz) – muaccel olduktan sonra yapılan ödemeler.
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” de yapılan değişiklik ile eklenen geçici maddeler ile yapılan taksitlendirmelerde hesaplama yapılırken düşülen muaccel olan anaparaya ilişkin tahsil edilmiş faizler, bu kanun uyarınca yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecektir. Bu hesaplamada sadece muaccel olduktan sonra bir ödeme var ise bu ödemeler düşülecektir. Ödenmeyen alacak ile ilgili örnek hesaplaması şu şekilde olacaktır;
Vadesinde Ödenmemesi İle İlgili Örnek
Kooperatif ortağına 2005 yılı yatırım programından ahır kredisi olarak 5.000,00 TL, canlı demirbaş kredisi olarak 20.000,00 TL %5 faiz ile kullandırılmış olup kredilere ait geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.
Program ve Yılı ÖDENMESİ GEREKEN Taksit Tarihi Borç Bakiyesi Kredi Taksiti Tahakkuk Edecek Faiz
2005 YAT.31.08.2006 5.000,00 Ödemesiz.
31.08.2007 5.000,00 Ödemesiz.
31.08.2008 5.000,00 1.000,00 250,005
31.08.2009 4.000.00 1.000,00 200,00
AHIR KREDİSİ ;
31.08.2010 3.000,00 1.000,00 150,00
31.08.2011 2.000,00 1.000,00 100,00
31.08.2012 1.000,00 1.000,00 50,00
TAKSİTLENDİRMEDEN YARARLANACAK OLANLAR
 • Taksitlendirmeden yararlanmak isteyenler için müracaat eden kooperatif veya ortak için Taksitlendirme Sözleşmesi sistem veya e-belge üzerinden düzenlenecektir.
 • Taksitlendirme sözleşmeleri beş suret olarak yapılır.
 • Suretlerden biri Bakanlığa gönderilecektir.
 • Diğer suretler Ziraat Bankası mahalli şubesinde, İl Müdürlüklerinde, Kooperatifte ve ilgili ortaklarda bulundurulacaktır.
 • Esas borç T.C. Ziraat Bankası A.Ş. mahalli şubesince hesaplanacaktır.
 • Banka tarafından yapılan hesaplamanın yukarıda belirtilen hesaplamaya göre yapılmadığının tespiti halinde İl Müdürlüğü elde edilen borca ilişkin belge ve bilgiler ile borç tutar hesabının yapılmasını sağlar.
 • Sözleşmeler buna göre düzenlenir.
 • Sözleşmeler buradaki adres üzerinden oluşturulur.
 • İnceleme ve onaylama bu sistem üzerinden veya e-belge üzerinden yapılacaktır.
Yapılandırma haberleri 2020-2025 yılları arasında çiftçilerin borçlarının yapılandırması ile ilgili diğer detaylar da şunlardı;
2020-2025 ÇİFTÇİ BORÇLARI YAPILANDIRILMASI
Uzun zamandır çiftçilerimiz tarafından beklenen iyileştirme Ziraat bankasından geldi. Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimiz ödemelerin ertelenmesini bekliyordu. Ziraat bankası çiftçiler için vadelendirme getirdi.
Çiftçilerimizin kredi borçları 5 yıl’a kadar vadelendirme yapılarak yapılandırmaya gidiyor. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren tarımda kredi vadelendirme kararına ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.
Çiftçilerimizin ödemedikleri veya ödeyemedikleri tarımsal borçları yapılandırılacak ve refinansman sağlayarak kapatılacak. Yapılan açıklamada çiftçinin yükü azaltılacak. Borçlarında vadelendirme imkanı sağlanacak.
Bu yapılandırma Ziraat Bankasına olan borçları kapsıyor.
Ziraat Bankasından kullandıkları kredilerin tümü için 5 yıl vade ile yüzde 9 oranında uygulanacak faiz oranları geçerli olacak.
Tarımsal faaliyetlerde kullanmak üzere aldıkları kredi borçlarını ödemeye zorlanan çiftçilere Ziraat Bankasından kullandıkları kredi borçlarının yapılandırılması imkanı sağlanmış oldu. 31 aralık 2019 itibariyle ödenmesi gereken fakat ödenmeyen borçları kapsıyor.
Ziraat bankası geçtiğimiz yıllarda da çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere çiftçilere verilen tarım kredilerini 5 yıl’a varan vadelendirme imkanı sunuyordu.
2021 yılında da bu gelenek bozulmadı ve düşük faizle beraber yapılandırmaya gidildi.
RESMİ GAZETENİN 2015 KARAR SAYILI 3 OCAK 2020 TARİHLİ SAYISINDA YAYINLANAN 2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN KREDİ DETAYLARI İSE;
 • Verilen kredinin kullandırılma tarihleri arasında ( 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022) krediye konu olan varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir doğal afetlerden etkilendiği tespit edildiğinde Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatifinin mevzuatları gereğince vade tarihinden itibaren taksitlendirilebilir.
 • Doğal afetlerden dolayı oluşacak hasarı karşılamak için kullandırılacak olan kredinin vadelendirme tarihleri arasında ( 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022) meydana gelmiş olması gerekir.
 • Krediyi gerçek ve tüzel kişi-üreticiler kullanabilecek.
 • Her yıl afetlerde etkilenen üreticiler hasar raporunu TARSİM’den temin ederek başvuru yapabilecek.
 • 1 ay içinde hasar tespit raporunu alan üreticiler Ziraat Bankasına müracaat etmelidir.
 • Müracaat işlemlerinde gecikme yaşayan üreticiler için başvurularda 15 gün ek bir süre daha tanınıyor.
 • Ertelenen krediler için vade sonuna kadar takip işlemleri başlatılamaz.
 • Erteleme işleminde borçlu ve kefillerin kefaletten çekilme hakkı yoktur.
 • Hasarlar üretici tarafından belirlenme zorunluluğu vardır. Doğal afetlerin hasar tespitinde TARSİM raporu esas alınır. TARSİM’e konu olmayan tespitler il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılır.
 • Hasar tespit komisyonunda işleyiş, mevzuat bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanacak tebliğde belirtilir.
 • Ertelenecek kredi tutarı hasar oranına %10 risk primi eklenerek hesaplanır. Hesaplanan tutarı aşmamak kaydıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko. tarafından belirlenir. Hasardan etkilenen ürünlere kredi kullandırılır. Sigorta tazminatları hesaplanan kredi tutarında düşüldükten sonra anapara üzerinden hesaplanır.
 • Yatırım dönemi kredilerinde yalnızca ilgili dönemdeki kredi taksitlendirme erteleme işlemi yapılır.
 • Erteleme işlemi bir yıl süre % 25 ile taksitlendirme ise % 20 faiz oranı ile 5 yıl olarak yapılır.
 • İlgili krediden 3 kez ardadra yararlanma imkanı mevcuttur.
 • Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler yukarıda bahsettiğimiz madde hükümlerinden faydalanamaz.
BORÇ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası veya Tarım Bakanlığınca başvuru şartları ve başvurulacak kurumlar için henüz bir açıklama yapılmadı ancak sayın Bakanımızın açıklamalarına göre aşağıda ki şartların geçerli olacağı değerlendirilmektedir.
 • Borcun çiftçi tarafından tarımsal faaliyetler için kullanılmış kredi olması, (Konut, araç vs. hariç)
 • Borcun Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği veya Ziraat Bankasından kullanılmış olması, (Diğer bankalar hariç)
 • 31 ARALIK tarihi itibariyle borcun ödenmesi gerekirken ödenmemiş olması gerekmektedir. (Bu tarihten sonra ödenmeyen veya yeni oluşacak borçlar hariçtir.)
çiftçi borç yapılandırma Çiftçilere borç yapılandırması 2021
Çiftçi Yapılandırma Örnek Ödeme Planı;
 • İLK TAKSİT: …………..EKİM 2021
 • İKİNCİ TAKSİT:……… EKİM 2022
 • ÜÇÜNCÜ TAKSİT:…… EKİM 2023
 • DÖRDÜNCÜ TAKSİT: EKİM 2024
 • 5. VE SON TAKSİT: ….EKİM 2025
ÇİFTÇİ YAPILANDIRMA KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Ziraat veya Tarım Kredi kendi bünyesinde bulunan temerrüte düşmüş borçlar için yapılandırma yapacak ve 5 yıl vade ve yüzde 9 faiz ile ödenmesini sağlayacak.
 • Borcun ödenmesi gerekirken ödenmediği tarihten (temerrüt tarihinden) itibaren yapılandırma tarihine kadar arada geçen zaman için çiftçilerimize %9 oranında faiz uygulanacak.
 • Uygulanan bu faizin yarısını Hazine Müsteşarlığının Gelir Kaybı ödeneğinden karşılanarak başvuru yapan çiftçi ise, tarımsal cari faiz oranının yarısını ödemekle mükellef olacak.
 • Uygulama Çiftçi Yapılandırma Kredi Mevzuatının Resmi Gazete’de yayımlanması ile başlayacak.
 • Çiftçilere borçları için toplam 5 taksit yapılacak.
 • Yapılandırma başvuruları başladığı zaman çiftçimiz ilk taksiti ödeyecek.
 • Borçlar 5 yıl süresince yılda bir kez ödemeli olacak.
ÇİFTÇİ BORÇ YAPILANDIRMA KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Çiftçilere verilecek olan borç yapılandırma kredisi kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini müteakiben uygulanmaya başlayacak. Borcunu yapılandırmak isteyen çiftçilerimizin Yürürlük tarihinden başlamak üzere Türkiye Ziraat Bankası Şubelerine veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvuru yapmaları gerekecek. Borucunu yapılandıran ve ilk taksiti ödeyen çiftçinin ikinci ödemesi 1 yıl sonraya yapılandırılacak. Bu uygulamadan 320.87 çiftçinin yararlanması bekleniyor.
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi;
 • İlk iki taksitinin (ilk iki taksit; gecikme faizi ile birlikte en son 30 Kasım 2022 tarihine kadar ödenebilir) süresinde ve tam ödenmemesi,
 • Birbirini takip eden 5 taksitin süresinde ve tam ödenmemesi,
 • Son taksitin yasal süresinde ve tam ödenmemesi durumunda bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilerek ilk kanuni takip hesaplarına geri dönülür.
 • Borcu yapılandırılacak olan kooperatif veya ortakların belirtilen süre içinde müracaat etmemesi, müracaat etmiş olmasına rağmen düzenlenen sözleşmeleri imzalamamaları veya taksitlendirme sözleşmesi düzenlendiği halde taksitlerin bu genelge kapsamında ödenmemesi durumunda doğrudan Bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri dönülecektir.
 • Yeniden yapılandırma işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL